فهرست جامع کتاب ریحانة الأدب
54 بازدید
نقش: نویسنده
شابک: 978-600-161-088-2
سال نشر: 1392
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
شماره چاپ : 1
زبان : فارسی
نمایه های نه گانه کتاب گرانقدر ریحانۀ الادب اثر گرانسنگ آیۀ الله محمد علی مدرس تبریزی متوفی 1373 ق شامل فهرست های 1-مترجمین که با ارجاعات گوناگون و در برخی موارد گاه تا نه عنوان ذکر شده است 2-قهرست کتاب هایی که در متن ریحانۀ الادب آمده که پیرامون 15000 عنوان می باشد 3- فهرست اسامی اشخاصی که در بین مطالب کتاب از آنها یاد شده است 4- فهرست اماکنی که در میان مطالب کتاب آمده است 5-فهرست فرق و قبایل و طوایفی که به نوعی از آنها یاد شده است 6-فهرست مدافن که شامل محل دفن برخی از مترجمین می باشد 7- فهرست تصاویر اشخاص که شامل عکس های برخی از مترجمین می باشد 8- فهرست تصاویر خطوط برخی از عالمان معرفی شده در ریحانۀ الادب 9-ماده تاریخ ها شامل تاریخ ولادت و وفات برخی از مشاهیر معرفی شده در ریحانۀ الادب