راهنمای جامع ریحانة الادب به چاپ رسید
67 بازدید
تاریخ ارائه : 3/23/2013 9:54:00 PM
موضوع: رجال و تراجم

نمایه کامل کتاب ریحانة الادب تالیف مرحوم آیت الله محمد علی مدرس تبریزی خیابانی شامل فهرست مترجمین، اسامی اشخاص، اماکن، کتابها،فرق و قبائل، ماده تاریخها، تصاویر اشخاص و خطوط، در بیش از نهصد صفحه از سوی انتشارات کتابخانه بزرگ آیت الله العظمی مرعشی نجفی رحمه الله به چاپ رسید.